"ბაკურიანი" - წყალი - არაგაზირებული 1.5ლ


0.90 ლარი

4.00 მონეტა

"ბაკურიანი"  -  წყალი  -  არაგაზირებული  1.5ლ

შენახვის პირობები:
 შეინახეთ ბნელ და მშრალ ადგილას.
შენახვის ვადა: იხილეთ ბოთლზე.

მწარმოებელი:
შ.პ.ს. “აიდიეზ ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი”, საქართველო, 1200. ბორჯომი, თორიას ქ. 39.
ტელ: +995 32 484 484სპეციალური შემოთავაზებების გამოწერა