"ბაკურიანი" - წყალი - არაგაზირებული - "სპორტი" 0.5ლ


0.55 ლარი

2.00 მონეტა

 "ბაკურიანი"  -  წყალი  -  არაგაზირებული  -  "სპორტი"  0.5ლ

შენახვის პირობნები:
 შეინახეთ ბნელ და მშრალ ადგილას.
შენახვის ვადა იხილეთ შეფუთვაზე

მწარმოებელი
: შ.პ.ს. “აიდიეზ ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი”, საქართველო, 1200. ბორჯომი, თორიას ქ. 39. 
ტელ: +995 32 484 484 
სპეციალური შემოთავაზებების გამოწერა